Login kandidaten

Project Manager Digital Transformation (M/V)

Jouw uitdaging

Geïnspireerd vanuit onze verschillende markten en met veel goesting om onze groei ambities te vertalen in concrete acties, hebben we beslist om een Project Manager Digital Transformation aan te werven.

In deze –nieuwe- rol is je hoofdverantwoordelijkheid het initiëren, sturen, begeleiden en implementeren van onze marktgedreven digitalisatie strategie. Snel, adequaat en flexibel inspelen op de behoeftes van klanten, leveranciers, medewerkers zijn sleutelfactoren tot ons succes.

Je staat centraal in de oplevering van de projecten in onze digitale roadmap. Van bij de start met de definitie van de verschillende digitale ‘werven’, de inschatting van het budgettair kader en de nodige resources, zal jouw input en vermogen om prioriteiten te stellen noodzakelijk zijn om de projecten op het goede spoor en binnen de vooropgestelde timing te houden. Concrete projecten zijn het (verder) uitbouwen van een PIM productinformatie, B2B e-shop met personalisatie per doelgroep, digitaal aankoopplatform voor klantengroepen, digitalisatie van procure-to-pay proces, e-commerce marketing, en op termijn, vervanging van ERP/WMS/TMS.

Je bent gepassioneerd door nieuwe digitale trends en mogelijkheden en je kan voldoende inschatten of, wanneer en waarbij zij van nut kunnen zijn in de digitale doelstellingen van Igepa Belux. Je denkt functioneel mee met een bijzondere aandacht voor de customer experience van nieuwe oplossingen.

Jouw voornaamste verantwoordelijkheden zijn :

 • het day-to-day operationeel management van de jou toegewezen digitale projecten binnen Igepa Belux
 • het beheren en bewaken van de scope, budgetten, planning en deadlines van de digitale projecten
 • de brug zijn tussen het Igepa (digital) team en de externe IT business partners en waar nodig de vertaalslag maken in beide richtingen.
 • zorgen voor een goede samenwerking en taakverdeling binnen het team en continu zoeken naar manieren om de team-performantie tot nieuwe hoogtes te tillen en de projecten vlotter te laten draaien
 • anticiperen op en analyseren van mogelijke risico’s in de projecten : voldoende flexibele en creatieve mindset om desgevallend wijzigingen aan te brengen in scope, prioriteiten en inzet van middelen
 • communiceren van de voortgang aan de diverse stakeholders, organiseren van briefings op regelmatige tijdstippen
 • steeds openstaan voor opportuniteiten ter verbetering en bewaken van de geleverde kwaliteit

Onze verwachtingen

 • Iemand met 3 tot 5 jaar ervaring in het managen van ambitieuze digitale projecten
 • iemand met een sterke affiniteit en passie voor digitale producten/technologieën
 • iemand die vlot en efficiënt communiceert (NL/F), zowel mondeling als schriftelijk
 • iemand met een can-do attitude die op overtuigende en enthousiasmerende wijze de neuzen in dezelfde richting zet
 • een echte teamspeler en –leader met hard én soft skills met oog voor eventuele weerstanden bij dergelijk change traject
 • iemand die assertief is en tegelijk ook diplomatisch kan optreden
 • gedreven en iemand die geen probleem heeft om verantwoordelijkheid te nemen
 • iemand die planmatig werkt en oog heeft voor mogelijk obstakels die kunnen opduiken
 • een resultaatsgedreven timekeeper
 • iemand die gaat voor een gezamenlijk succesverhaal.

Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO van ons bedrijf en je kan rekenen op ondersteuning en coaching van zowel de directie als van een externe digitale expert.

Wat wij kunnen bieden

 • een werkomgeving die initiatief en ownership hoog in het vaandel draagt
 • een hands-on cultuur waarin snelheid en transparantie belangrijk zijn
 • een uitdagende functie in een snel veranderende digitale omgeving
 • gemotiveerde collega's, altijd 'eager' om bij te leren
 • een motiverend salarispakket met alle klassieke extra-legale voordelen
 • opleidingsmogelijkheden
 • een filevrije regio

Categorie

IT